پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

صدور مجوز شرکت‌های کارگزار دریایی و بندری

صدور مجوز شرکت‌های کارگزار دریایی و بندری

دامنه کاری این خدمت مربوط به فعالیتهای نظیر رسیدگی به درخواست متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری و شرکت های کارگزاری فعال، ثبت نتایج بازدید از دفاتر شرکت کارگزاری، صدور و تمدید مجوز، صدور پروانه و غیره است که در جهت صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری، صورت میپذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • بررسی درخواست ، با توجه به آیین نامه های مربوطه از طریق سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری
  • بارگذاری مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی اعم از مدارک مدیران شرکت و مدارک ثبتی شرکت
  • معرفی متفاضی به اداره ثبت شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه جهت تایید ثبت شرکت به همراه مدارک
  • تطبیق آگهی روزنامه رسمی با مدارک ثبتی
  • بازدید از دفتر مرکزی در بندر امیرآباد
  • اعطای مجوز فعالیت به مدت 4 سال پس از بررسی و تایید اسناد و مدارک بارگذاری شده
  • صدور پروانه

لینک سایت: http://aca.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: آگهی تاسیس شرکت ، روزنامه رسمی شرکت ، مدارک دوره های آموزشی نفرات کلیدی شرکت
آدرس محل خدمت: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد - ساختمان قدیم گارد
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512940