پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

سوخت‌رسانی به شناورها

سوخت‌رسانی به شناورهای

با توجه به شرایط عملیاتی بندر تخصیص سوخت بر اساس ماهیت کاری درخواست دهندگان به دو شیوه صورت می پذیرد:
1.درخواست توسط شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی ها
2.درخواست توسط شرکت های پیمانکار فعال در بندر

1.سوخت کشتی ها:
کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی های تحت نمایندگی خود بایستی درخواست خود را در سامانه تجارت آسان ثبت نموده و به مرکز پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند. در صورتی که کشتی اولین بار می باشد که در بندر امیرآباد درخواست سوخت داده است نیاز است تاییدیه بندر نیز از اداره امور دریایی اخذ و به شرکت پخش فراورد ه های نفتی بهشهر تحویل گردد. سوخت رسانی در بندر از طریق تانکرهای سوخت رسان و از طریق اسکله انجام می گردد. جهت تامین ایمنی عملیات سوخت رسانی، شرکت های نمایندگی کشتیرانی همچنین بایستی درخواست ورود سوخت را به اداره امور دریایی تحویل داده و با هماهنگی مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر اقدام به سوخت دهی به کشتی نمایند.
2.شرکت های پیمانکار فعال در بندر
کلیه شرکت های فعال در بندر امیرآباد(پیمانکاران تخلیه و بارگیری، شرکت های پیمانکار ارائه دهنده خدمات لایروبی و یدک کشی، شرکت های پیمانکار راهسازی و ...) جهت تامین سوخت شرکت نیاز است درخواست خود را در سامانه تجارت آسان شرکت پخش فراورده های نفتی ثبت نمایند و پس از اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت خود به اداره امور دریایی مراجعه نمایند. پس از تایید توسط امور دریایی بندر نماینده شرکت جهت تحویل سوخت بایستی به شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ثبت درخواست سوخت کشتی در سامانه تجارت آسان شرکت پخش فرآورده های نفتی
  • اعلام نامه کتبی درخواست سوخت
  • بررسی درخواست در سامانه
  • بررسی و تایید سوخت رسانی به کشتی از طریق تانکر ارسالی

لینک سایت: https://tejaratasan.niopdc.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت در خواست در سامانه تجارت آسان / نامه کتبی درخواست سوخت
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی
تلفن:01134512210