پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

جستجو و نجات دریایی

جستجو و نجات دریایی

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی که در 0٢ آوریل 1١٢١ در کنفرانس هامبورگ تصویب و در 00 ژوئن 1١٩١ لازم الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمان های نجات و همکاری لازم میان سازمان های نجات همسایه )در صورت نیاز( برای نجات افراد دچار اضطرار در دریا، بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. دولت ج.ا.ایران در سال 14٢4 به کنوانسیون مذکور ملحق گردید .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • دریافت پیام اضطرار از طریق تلفن / بیسیم / VHF و ...
  • اطلاع رسانی به نزدیکترین ایستگاه ساحلی به واحد مضظر
  • اطلاع رسانی به مسئولین ذیربط شامل رئیس و معاون دریایی
  • اعزام تیم عملیاتی جستجو و نجات دریایی
  • تعیین فرمانده عملیات OSC و ابلاغ به تیم های عملیاتی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: اعلام به مرکز جستجو نجات دریایی به صورت تلفن / بیسیم / VHF و ...
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: ادره حفاظت و ایمنی دریانورد-قسمتMRCC
تلفن:01134512220

سایر اطلاعات :

مرکز MRCC :

سازمان جهانی دریانوردی به منظور ایجاد یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو و شیوه های نجات اشخاص مضطر در دریا در سال 1979 کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی را تصویب نمود و از سال 1985 مفاد آن لازم الاجرا گردید . این کنوانسیون سازماندهی مراکز هماهنگی نجات دریایی و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. باتوجه به موقعیت کشورمان و باتوجه به الزامات الحاق به کنوانسیون مذکور ، ایجاد مرکز هماهنگی نجات دریایی بمنظور نجات جان اشخاص در دریا و انجام عملیات جستجو و نجات از ضروریات می باشد.
در همین راستا مرکز اصلی و استاندارد یکپارچه هماهنگی جستجو نجات دریایی بندر امیرآباد به منظور پوشش حداکثر آبهای تحت حاکمیت در شمال کشور و با بهره مندی ازتجهیزات مدرن مخابراتی به منظور دریافت پیامهای اضطرار از شناورهای مضطر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی و همچنین توصیه های پزشکی به دریانوردان می باشد.
شایان ذکر است مرکز هماهنگی نجات دریایی مرکزی جهت سازماندهی ، بهره مندی ازامکانات سخت افزاری و نرم افزاری جستجو و نجات که مسئولیت برنامه ریزی ، ساماندهی و هماهنگی عملیات و خدمات جستجو ونجات دریایی را در منطقه تحت پوشش به عهده دارد.

شماره تماس مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر امیرآباد :

تلفن : 34512233- 011 ، 34623501 – 011 ، 34623511- 011
نمابر : 34623501- 011

کد خدمات اضطرار دریایی : 1550

شناور جستجو ونجات:

نام شناور : ناجی -1
ظرفیت خالص : 15 تن
ظرفیت ناخالص : 50تن
عرض : 4.70
عمق : 2.50
طول : 19.10
قدرت موتور اصلی : 603(HP) x2
نوع شناور : شناور جستجو و نجات
کلاس : موسسه رده بندی آسیا
تجهیزات مخابراتی : SSB_ VHF- D.S.C- LRIT- AIS
تجهیزات کمک ناوبری : RADAR ، GPS ، ECHO Sounder ، Chart Plotter ، Gyro Compass

ناجی

منطقه تحت پوشش جستجو و نجات دریایی

منطقه تحت پوشش مرکز هماهنگی و نجات دریایی بندر امیر آباد شامل مناطق حد فاصل لیوان شرقی در شرق تا چپکرود جویبار در غرب می باشد.

منطقه تحت پوشش