پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

با توجه به اینکه این خدمت سازمانی در استان مازندران از طریق  بندر نوشهر انجام میشود ، لطفا جهت استفاده از خدمات فوق به لینک زیر مراجعه کنید :

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی