یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

صدور مجوز جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

صدور مجوز جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ارایه درخواست سرمایه گذاری به اداره بازاریابی و سرمایه گذاری.
  • بررسی درخواست در اداره سرمایه گذاری.
  • بررسی موضوع درخواست سرمایه گذاری مطابق با اولویت های سرمایه گذاری در بندر امیرآباد.
  • طرح موضوع و بررسی در کمیته اجرایی ، بازاریابی و سرمایه گذاری.
  • فرصت حداکثر 2 ماهه شرکت جهت ارایه طرح توجیهی.
  • بررسی طرح توجیهی و تعیین شرایط قراردادی و اعلام نظر به مرکز سرمایه گذاری.
  • ارسال طرح توجیهی و اسناد مربوط به معاونت بندری سازمان جهت اخذ مجوز ماده 31.
  • دریافت مجوز ماده 31 و انعقاد قرارداد و تحویل زمین به سرمایه گذار.

لینک سایت: http://investinport.ir/web/eportsnd

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری ، مجوز های مورد تایید سازمان بنادر
آدرس محل خدمت:اداره بازاریابی و سرمایه گذاری و منطقه ویژه
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512950