پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر

تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر

تهیه، تدوین و بروز رسانی دستورالعمل ها و ایین نامه های دریایی کشور از جمله دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی که طی نشریا شماره 926 الی 911 از سوی سازمان مدیریت کشور ابلاغ گردیده و مسئول بروز رسانی آن سازمان بنادر و دریانوردی معرفی گردیده است.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  •  اعلام نیاز جامعه دریایی کشور
  • تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط بت موضوعات
  • تهیه دستورالعمل و آیین نامه ها
  • پیگیری ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • ارایه دستورالعمل بصورت فایل الکترونیکی
  • پایش و بروزرسانی دستورالعمل

لینک سایت: http://icopmas.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: فنی و مهندسی
تلفن: 01134512423