پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

آب‌رسانی به شناورها

آب‌رسانی به شناورها

نمایندگی کشتیرانی تقاضای خدمات آبرسانی به کشتی های تحت نمایندگی خود را با ذکر مقدار آب مورد نیاز در سیستم جامع دریایی ثبت نماید .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ثبت درخواست و ارسال برای رئیس امور دریایی
  • تعیین میزان آب قابل ارائه با توجه به محدودیت ها
  • ارجاع درخواست آب به واحد آتش نشانی
  • صدور فرم صورت وضعیت ارائه خدمات

لینک سایت:https://sso.pmo.ir/PMOPortal

زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست توسط نماینده کشتیرانی در سیستم جامع دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی
تلفن:01134512210