چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
ردیف کد خدمت عنوان خدمت بستر ارائه نظرسنجی بیانیه سطح توافق خدمات

۱

۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰

       پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)

 

۲

۲-۱

۲-۲

۱۳۰۵۱۴۳۱۰۰۰

۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۶

۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۷

       ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها

       ورود شناور

       خروج شناور

 

 

 

 

 

۳

۱۳۰۵۲۰۷۳۰۰۰

       ارائه خدمات جانبی شناور

 

۴

۱۳۰۵۲۰۷۴۰۰۰

       ارایه خدمات ثبت شناور

 

۵

۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰

      صدور گواهینامه های دریایی شناور

 

۶

۶-۱ 

۶-۲

۱۳۰۱۲۰۷۶۰۰۰

۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۰ 

۱۳۰۵۲۰۷۶۱۰۲

       ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور

       صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

         صدور مجوز ساخت شناور

 

 

 

 

 

۷

۷-۱

۷-۲

۱۳۰۵۲۰۷۷۰۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۱

       تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها

       تخلیه کالا از شناور

       بارگیری کالا به شناور

 

 

 

 

 

۸

۸-۱

۸-۲

۸-۳

۸-۴

۸-۵

۸-۶

۱۳۰۵۲۰۷۸۰۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۱

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۲

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۵

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۶

۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۷

       حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی

       نصب و استقرار علائم کمک ناوبری

       جستجو و نجات دریایی

       هیدرو گرافی و لایروبی اسکله و آبراهها

      انتشار اعلامیه های دریایی و هواشناسی

       ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها (LRIT SAT, AIS)

       کنترل و بازرسی کشتی‌ها

 

 

 

 

  

 

  

 

 

۹

۹-۱

۹-۲

۹-۳

۹-۴

۹-۵

۹-۶

۱۳۰۱۲۰۸۰۰۰۰

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۰

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۱

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۲

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۳ 

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۵

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۶

       ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری

       صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری

       صدور مجوز ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

       صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری

       شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

      صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

       صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

۱۰

۱۰-۱

۱۰-۲

۱۳۰۱۲۰۸۱۰۰۰

۱۹۰۹۲۰۸۱۱۰۰

۱۳۰۱۲۰۸۱۱۰۱

       ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری

      تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

       رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

 

 

 

 

 

۱۱

۱۱-۱

۱۱-۲

۱۱-۳

۱۱-۴

۱۱-۵

۱۱-۶

۱۳۰۵۲۰۸۲۰۰۰

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۰

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۱

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۲

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۳

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۴

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۵

       نظارت و پایش سواحل

       نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور (ICZM)

      صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

       تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی و دریایی

       انتشار مستمر مشخصه های دریایی

      پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراه‌ها

     ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)