دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان شرق استان مازندران-گزارش تصویری
اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان شرق استان مازندران-گزارش تصویری

 

مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی

مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
 
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی
مسابقات آتش نشانی     

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۰
کد خبر : ۴۰,۴۸۳