شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

مسابقه ایده های دریایی با محوریت هوشمند سازی بنادر + فایل

مسابقه ایده های دریایی با محوریت هوشمند سازی بنادر  + فایل
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۲۳:۲۸
تعداد بازدید : ۲۵۴

شبکه های اجتماعی