چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

مسابقه ایده های دریایی با محوریت هوشمند سازی بنادر + فایل

مسابقه ایده های دریایی با محوریت هوشمند سازی بنادر  + فایل
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۲۳:۲۸
تعداد بازدید : ۲۰۰

شبکه های اجتماعی