چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

بکارگیری نرم افزار OPEN CPN جهت نظارت بر عملکرد شناورها در بندر امیرآباد

بکارگیری نرم افزار OPEN CPN جهت نظارت بر عملکرد شناورها در بندر امیرآباد
برای اولین بار در سطح بنادر شمالی کشور و با استفاده از نقشه های رستر منطقه شرق خزر و بکارگیری نرم افزار OPEN CPN شناورهای متردد به بندر نظارت می شوند.
بندر امیرآباد برای اولین بار در سطح بنادر شمالی کشور اقدام به تهیه سامانه آنلاین مونیتورینگ شناورهای موجود در لنگرگاه ورودی و حوضچه های بندر بر اساس ماژول AIS نموده که با اتصال آن به شبکه بندر و همچنین تولید رستر چارت منطقه خزر و بندر امیرآباد اقدام به راه اندازی نرم افزار OPEN CPN جهت تمامی قسمت های مرتبط با فعالیتهای دریایی نموده است. از طریق این نرم افزار می توان با سهولت هرچه بهتر نسبت به کار بر روی نقشه، ثبت موقعیت، اندازه گیری فواصل و همچنین مشاهده و نظارت بر عملکرد شناورهای متردد در حوزه استحفاظی بندر در رایانه های متصل به شبکه بندر مونیتورینگ مناسب صورت پذیرد.
۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۵۸
تعداد بازدید : ۲۹۳

شبکه های اجتماعی