دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
برگزاری جلسه مطالعات باز آفرینی تعامل شهر و بندر در بندرامیرآباد
جلسه ای با هدف مطالعات باز آفرینی تعامل شهر و بندر با رویکرد بهینه شدن تعامل شهرهای نوار ساحلی ایران و بنادر همجوار در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی؛ به منظور بررسی نقطه نظرات  آحاد ذیربط شهری و استانی ، جلسه ای با حضور نمایندگان فرمانداری شهرستانهای نکا و بهشهر، نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی و محیط زیست  استان ، معاونتهای فنی  مهندسی و بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد و نماینده اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و مشاور هرم پی در دفتر مدیریت بندر امیرآباد برگزار شد.

بنابراین گزارش مهندس سیاوش رضوانی  مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با اشاره به ضرورت توجه به ترافیک و تردد کامیون ها بدلیل افزایش واحد های صنعتی بندر و لزوم قرار گرفتن موضوع افزایش درب های ورود و خروج بندر امیر آباد در مطالعات باز آفرینی تعامل شهر و بندر ، بر همکاری همه ارگان های مرتبط جهت انجام بهینه  این مطالعات تأکید کرد.

گفتنی است جلسه بعدی این کمیته در آینده نزدیک با محوریت ارائه گزارشات مرحله اول مطالعات مشتمل بر اصول تعامل پایدار شهر و بندر و آسیب شناسی وضع موجود و تجزیه و تحلیل و ارائه راهبردها ، شناخت وضع موجود شهر و بندرامیرآباد و شناخت گروه های ذی نفع در آینده نزدیک در بندرامیرآباد برگزار شود.

کارگروه

کارگروه

۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
کد خبر : ۴۴,۸۳۳