سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جشن هجدهمین سالروز ورود اولین کشتی به آبهای بندرامیرآباد - گزارش تصویری

برگزاری جشن هجدهمین سالروز ورود اولین کشتی به آبهای بندرامیرآباد - گزارش تصویری

 

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن

جشن
جشن

جشن

جشن
جشن

جشن
جشن

جشن

جشن

 

 

 

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰
تعداد بازدید : ۲۴۹

شبکه های اجتماعی