سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
 
مطالعات طرح جامع بندر شهید رجایی وارد فاز جدید شد
در راستای انجام مرحله دوم مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی ایران مطالعه ویژه بندر شهید رجایی، آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، گستره مرحله دوم مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی ایران، پهنه های بندری و طرح توسعه، بندر خلیج فارس و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری الحاق شده به بندر شهید رجایی در قالب ایجاد شهر لجستیکی خلیج فارس در راستای انجام مرحله دوم مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران و کارشناسان بندر شهید رجایی انتظارات خود از مرحله دوم مطالعات طرح جامع مجتمع بندری شهید رجایی را تبیین کرده و نکات فنی حائز اهمیت را برشمردند.

ترکیب تیم مدیریتی و اجرایی این دور از مطالعات را مدیرکل و معاونین بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان مرکزی، کارشناسان و صاحب نظران بندر شهید رجایی در موضوعات فنی و مهندسی، بندری و لجستیک، دریایی، ایمنی و HSE ، محیط زیست (دریایی و خشکی) و مشاوران بین المللی طرح تشکیل می دهند.

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۲
کد خبر : ۴۸,۳۱۳