دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
بندرامیرآباد ، ارزش افزوده ، اقتصاد مازندران ، سیاوش رضوانی
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد گفت برآورد ارزش افزوده این بندر بر اساس مطالعات پژوهشی صورت گرفته در دانشگاه مازندران 8 هزار و 685 میلیارد ریال بوده ، که سهم 2/1 درصدری را از اقتصاد استان داراست.

به گزارش روابط عمومی بندرامیرآباد ؛ سیاوش رضوانی با بیان اینکه ارزش افزوده فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد در 3 بخش صنعتی ، دولتی و حمل و نقل آبی ، 8 هزار و 685 میلیارد ریال برآورد شده است گفت از این میزان 8 هزارو 87 میلیارد ریال در بخش صنعتی ، 513 میلیارد ریال در بخش دولتی و 85 میلیارد ریال نیز در حمل و نقل آبی سهم هر یک از این بخش ها از کل برآورد ریالی ارزش افزوده در بندرامیرآباد می باشد.

وی به جایگاه اجتماعی بندر امیرآباد در ایجاد اشتغال استان اشاره کرد و اظهار داشت کل فرصت شغلی ایجاد شده در پروژه های بخش خصوصی بندر امیرآباد 2 هزا رو 419 نفر می باشد که هزارو 147 فرصت شغلی در پروژه های به بهره برداری رسیده ایجاد شده و هزارو 272 فرصت شغلی  نیز پس از پایان پروژه های در حال ساخت ایجاد می شود.

مدیر بندرامیرآباد با اشاره به اینکه بخش تولید در این بندر بیشترین فراوانی را در ایجاد فرصت های شغلی در منطقه دارد یادآور شد با ایجاد یک فرصت شغلی در بندرامیرآباد 5/7 شغل غیرمستقیم در استان به وجود می آید.

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با 15 پست اسکله و ظرفیت اسمی 7/5 میلیون تن در سال و هزارو 60 هکتار اراضی پسکرانه به عنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر به شمار می آید.

ارزش افزوده

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶
کد خبر : ۴۹,۱۱۹