پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 
سیاوش رضوانی،مدیر بندرامیرآباد،تخلیه و بارگیری،کالا،رکورد
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با بیان اینکه برای دومین سال پیاپی، بندرامیرآباد در میزان تخلیه و بارگیری کالا رکورد تازه ای را به ثبت رسانده است گفت این میزان در بندرامیرآباد از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 3 میلیون و 793 هزار تن کالا رسیده است.

 به گزارش روابط عمومی بندرامیرآباد ؛ سیاوش رضوانی با اشاره به اینکه بندرامیرآباد در سال های اخیر از روند رو به رشدی در تمامی بخش های بندری اعم از تخلیه و بارگیری کالا، میزان تردد شناورها و کالاهای اساسی برخوردار بوده است اظهار داشت: با ورود بیش از 940 فروند شناوربه بندر امیرآباد ، سهم تخلیه و بارگیری کالا از آغاز سال 98 تاکنون  به ترتیب 81 و19 درصد بوده است.

 مدیر بندرامیرآباد در پایان با اشاره به تنوع کالاها در بندر امیرآباد و نقش و جایگاه این بندر در بین بنادر و شمال کشور و همچنین تسریع و تسهیل در تخلیه کالای اساسی توانسته است رکورد تخلیه کالاهای اساسی را با  سهم 78 درصد  از میزان کل تخلیه و بارگیری به این قبیل کالاها  اختصاص دهد.


رکورد تخلیه و بارگیری
رکورد تخلیه و بارگیری
رکورد تخلیه و بارگیری
رکورد تخلیه و بارگیری

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷
کد خبر : ۴۹,۵۵۶