سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
دریافت خدمات و پردازش مواد زائد کشتی ها از طریق سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار می شود.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد گقت : با هدف دریافت تمامی مواد زائد کشتی ها بر اساس الزامات ملی و بین المللی ، ارائه تسهیلات دریافت و خدمات پردازش مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و بنادر استان از طریق برگزاری مزایده و سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

حبیب اله طالبی در گفتگو با واحد روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مسئول اجرایی کنوانسیون بین المللی مارپل ، در خصوص پیشگیری از ایجاد آلودگی توسط کشتی ها اظهار داشت هم اکنون مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و آب های بنادر استان شامل مواد زائد نفتی ، فاظلاب و زباله کشتی ها در این بندر دریافت و به خارج از بندر منتقل می شود و در حال حاضر به دلیل نبود سیستم های خدمات پردازش در استان با مشکل مواجه می باشیم که با برنامه ریزی های صورت گرفته کلیه مقدمات لازم جهت برگزاری مزایده واگذاری این خدمات به بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری در حال انجام بوده و به زودی اکران آن صورت خواهد پذیرفت که با این اقدام برابر مقررات کنوانسیون مارپل و مقررات ملی کلیه مواد زائد دریافتی از کشتی ها در داخل بندر پردازش و یا امحا خواهد شد.

وی یکی از مقوله های مهم حفظ محیط زیست دریایی را مدیریت مناسب دریافت مواد زائد از کشتی ها و جلوگیری از نشر آن در دریا عنوان و تصریح کرد تمام اتفاقات صورت گرفته در این حوزه باید منطبق بر قوانین موجود و مربوط به جمع آوری و دفع مواد زائد ، حصول اطمینان از امکان تحویل و دفع این مواد و ارتقاء آگاهی دست اندرکاران باشد.

طالبی در پایان در تشریح مراحل دریافت این تسهیلات از سوی متقاضیان خاطر نشان کرد : در مرحله نخست ضمن بازرسی از کشتی های متقاضی تسهیلات دریافت مواد زائد  ، کاپیتان یا فرمانده کشتی  پس از تکمیل فرم مربوطه مراتب را به همراه درخواست استفاده از این تسهیلات به مرکز محیط زیست دریایی اعلام می دارد و پس از تایید توسط بخش خصوصی مراحل دریافت صورت می گیرد  و در خاتمه  بازرسان یا کارشناسان محیط زیست اقدام به صدور گواهینامه برای آن شناور می کنند.

لازم به ذکر است تمامی این فرآیند ها به صورت سیستمی و درخواست ها به صورت غیر حضوری انجام می شود.


حفاظت و ایمنی دریایی
حفاظت و ایمنی دریایی

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱
کد خبر : ۵۲,۷۶۷