سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
تقدیر ، دادستان شهرستان بهشهر ، فرمانده یگان حفاظت ، مسعود قنبری گرجی
در پی بازدید های مکرر و ارزیابی های دوره ای از سوی دادستانی شهرستان بهشهر و مشارکت در برقراری نظم وامنیت ، فرماندهی یگان حفاظت بندر امیرآباد مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ، ارتباط و تعامل تنگاتنگ یگان حفاظت بندر امیرآباد  با مراجع قضایی شهرستان بهشهر در زمینه مشارکت در تامین نظم و امنیت ، پیشگیری و اجرائیات و انجام وظایف محوله در بندر و پیرو بازدید های مکرر بعمل آمده از سوی دادستانی های استان مازندران و شهرستان بهشهر  از تلاش های یگان حفاظت این بندر تقدیر شد.

مسعود قنبری گرجی  فرمانده یگان حفاظت بندر امیرآباد با اشاره به وظایف یگان حفاظت در برقراری نظم و امنیت در حوزه تحت پوشش سواحل و بنادر گفت :  با انجام آموزش های مستمر و حمایت فرماندهی یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی ، مدیر کل و مسئولین بندر با ایجاد همدلی و وحدت از توان پرسنل یگان حفاظت  در حد مطلوب  بهره برداری شده و همچنین با برقراری  ارتباط مستمر و مداوم با  دستگاه قضایی جهت اجرای قوانین و مقررات این افتخار به دست آمده و امیدواریم این اقدامات بطور مستمر ادامه یابد و همواره یگان حفاظت که بعنوان پیشانی و خط مقدم حضور فیزیکی  در بندر مستقر می باشد ،  اخلاق  مداری و احترام  به مشتریان را در دستور کار خود قرار داده و با اجرای قوانین و دستورالعمل ها در راستای سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی به وظیفه ذاتی خود عمل نماید.

شایان ذکر است دستگاه قضایی برنامه هایی را جهت بازدید و ارزیابی از یگان های حفاظت در دستور کار دارد که این بازدید ها بصورت سرزده و مستمر انجام می شود و تقدیر از یگان حفاظت بندر امیرآباد نتیجه چندین مرحله بازدید از این بندر می باشد.

تقدیر نامه یگان

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۳۳
کد خبر : ۵۵,۲۲۴