دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد بیان کرد:
صادرات کالا  ، روز صادرات ، محمدعلی اصل سعیدی پور ، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد
مدیر کل بنادرودریانوردی امیرآباد با بیان اینکه جهانی‌شدن تجارت به عنوان بارزترین نماد پیشرفت اقتصاد کشورهای در حال توسعه است ، صادرات کالا را مولفه ای مهم و پیش درآمدی بر جهانی شدن تجارت این کشورها دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی ؛ محمدعلی اصل سعیدی پور در یادداشتی کوتاه که به مناسبت 29 مهرماه روز "صادرات" منتشر شد ، به نقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادی یک کشور و ارتباط تنگاتنگ آن با صادرات کالا اشاره کرد و  مهمترین شرط ورود یک کشور  به تجارت بین الملل را دسترسی به آب های بین المللی ، ازدیاد عوامل تولید ، دارا بودن نیروی متخصص ، قرارگیری در مسیر کریدورهای بین المللی شرق - غرب و شمال - جنوب و امکانات زیرساختی ، روساختی و اجرایی مناسب در حمل و نقل ترکیبی کالا عنوان کرد.

وی در میان  شقوق مختلف حمل و نقل کالا ، نقش  "حمل و نقل دریایی" را در شکل گیری تجارت بین المللی کشور به واسطه صرفه جویی در مقیاس برجسته تر دانست ، به طوری که اهمیت بنادر و کارکرد مناطق تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر درآن ، بر توسعه تجارت بین الملل ایران قابل بررسی است.

مدیرکل بندرامیرآباد در بخشی دیگر از یادداشت خود ، بنادر را عامل اصلی صادرات ، واردات و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل ترکیبی در کشور برشمرد و اظهار داشت با توجه به قرارگیری ایران در مسیر دو کریدور مهم بین المللی ، می بایست تجهیز بنادر به ویژه بندرامیرآباد را -که نقش راهبردی در کریدور شمال جنوب دارد - جهت تسهیل تجارت و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل کالا ، به طور جدی دنبال کرد.

سعیدی پور به ضرورت آسیب شناسی  و کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیشروی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن اشاره و بر رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات ،  گرایش به تولید صادرات گرا ، کسب مهارت های لازم در صادرات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه ای تأکید کرد.

جهانی‌شدن اقتصاد،‌ فرایند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است ، ‌که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) تکنولوژی و اطلاعات ،‌ آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاو خدمات)‌ نیز آزادنه به بازارهای مختلف وارد می‌شود. 
۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۱
کد خبر : ۵۵,۸۸۱