چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مرکز MRCC :

سازمان جهانی دریانوردی به منظور ایجاد یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو و شیوه های نجات اشخاص مضطر در دریا در سال 1979 کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی را تصویب نمود و از سال 1985 مفاد آن لازم الاجرا گردید . این کنوانسیون سازماندهی مراکز هماهنگی نجات دریایی و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. باتوجه به موقعیت کشورمان و باتوجه به الزامات الحاق به کنوانسیون مذکور ، ایجاد مرکز هماهنگی نجات دریایی بمنظور نجات جان اشخاص در دریا و انجام عملیات جستجو و نجات از ضروریات می باشد.
در همین راستا مرکز اصلی و استاندارد یکپارچه هماهنگی جستجو نجات دریایی بندر امیرآباد به منظور پوشش حداکثر آبهای تحت حاکمیت در شمال کشور و با بهره مندی ازتجهیزات مدرن مخابراتی به منظور دریافت پیامهای اضطرار از شناورهای مضطر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی و همچنین توصیه های پزشکی به دریانوردان می باشد.
شایان ذکر است مرکز هماهنگی نجات دریایی مرکزی جهت سازماندهی ، بهره مندی ازامکانات سخت افزاری و نرم افزاری جستجو و نجات که مسئولیت برنامه ریزی ، ساماندهی و هماهنگی عملیات و خدمات جستجو ونجات دریایی را در منطقه تحت پوشش به عهده دارد.

شماره تماس مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر امیرآباد :

تلفن : 34512233- 011 ، 34623501 – 011 ، 34623511- 011
نمابر : 34623501- 011

کد خدمات اضطرار دریایی : 1550

شناور جستجو ونجات:

نام شناور : ناجی -1
ظرفیت خالص : 15 تن
ظرفیت ناخالص : 50تن
عرض : 4.70
عمق : 2.50
طول : 19.10
قدرت موتور اصلی : 603(HP) x2
نوع شناور : شناور جستجو و نجات
کلاس : موسسه رده بندی آسیا
تجهیزات مخابراتی : SSB_ VHF- D.S.C- LRIT- AIS
تجهیزات کمک ناوبری : RADAR ، GPS ، ECHO Sounder ، Chart Plotter ، Gyro Compass

ناجی

منطقه تحت پوشش جستجو و نجات دریایی

منطقه تحت پوشش مرکز هماهنگی و نجات دریایی بندر امیر آباد شامل مناطق منتهی الیه شرق دریای خزر تا فرح آباد ساری  می باشد.

منطقه تحت پوشش


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵

طرح مکان ایمن ، طرح تسهیل گردشگری دریایی ، طرح همیاری ناجی ، طرح استانی جستجو و نجات ، طرح تیم واکنش سریع

1-    طرح مکان ایمن :

باتوجه به پیوستن ایران به کنوانسیون جستجو و نجات دریایی و لازم الاجرا بودن مفاد این کنوانسیون جهت کشورهای عضو و همچنین اصلاحیه اعمال شده به فصل سوم کنوانسیون جستجو و نجات دریایی در خصوص ارائه خدمات مکان ایمن به نجات یافتگان حوادث دریایی در جولای 2006 ، الزام سازمان بنادر و بنادر تابعه نسبت به افراد نجات یافته از حوادث دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مکان ایمن به مکانی جهت اسکان موقت افراد نجات یافته حوادث دریایی که می بایست شرایط معیشتی مناسب در آن (شامل خوراک ، پوشاک ، خدمات درمانی) موجود باشد.

2-    طرح تسهیل گردشگری دریایی :

باتوجه به افزایش روز افزون گردشگران دریایی و همچنین تنوع تجهیزات دریایی در سواحل دریای خزر و باتوجه به وجود مراکز تفریحی دریایی در محدوده تحت پوشش ، ضرورت تهیه طرحی به منظور هماهنگی نهادهای مرتبط در مبحث گردشگری دریایی در راستای ارتقاء سطح ایمنی گردشگری دریایی از مهمترین اهداف طرح مذکور میباشد.

3-    طرح همیار ناجی :

باتوجه به نقش ارزنده همکاری شناورهای مختلف دریایی در کمک به واحد های جستجو و نجات بمنظور نجات کشتیهای حادثه دیده و سرنشینان آنها و با توجه به گستردگی آبهای تحت تردد شناورها و وقوع حوادث دریایی منجر به انجام عملیات جستجو و نجات دریایی ، بهره مندی از امکانات و پتانسیلهای سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها در راستای ارتقاء ایمنی دریانوردی ، یکی از مهمترین مولفه ها در زمینه تحقق هدف مذکور میباشد که طرح همیار ناجی بدین منظور تهیه و تدوین گردید.

4-    طرح جستجو و نجات استانی :

ضرورت ایجاد سیستم امداد و نجات دریایی جامع در استان با حضور و همکاری کلیه ارگانهای ذیربط جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان و افراد در معرض خطر و شناورهای مضطر امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا با توجه به گسترش و توسعه صنعت کشتیرانی در دریای خزر و ضرورت رعایت قوانین و مقررات بین المللی و ملی ، طرح جستجو و نجات استان در حال تهیه می باشد تا در صورت بروز حوادث و سوانح دریایی در کمترین زمان ممکن امداد رسانی میسر گردد.

5-    طرح تیم واکنش سریع :

در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی و براساس طرح ارتقاء کمی و کیفی  خدمات جستجو و نجات دریایی و به منظور کاهش و مقابله با سوانح و حوادث دریایی در آبهای تحت پوشش ، ضمن بهره مندی از طرح ها و دستورالعملهای گوناگون در این زمینه ، بندر امیرآباد همگام با سایر بنادر کشور اقدام به تهیه طرحی موسوم به تیم واکنش سریع نموده است که در این طرح ، تیم واکنش سریع تیمی متشکل از افراد متخصص که توانایی ارائه خدمات در شرایط سخت دریا و زمانی که پرسنل ، مسافرین و سایر افراد در معرض خطر باشند در اسرع وقت را داشته باشد. ترکیب و اعضاء تیم واکنش سریع عبارتند از : فرمانده ، غواص ، نجات گر ، پزشکیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵

کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا ، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ، کنوانسیون بین المللی نجات دریایی ، کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا ، کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی.

1-    کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا :  COLREG

کنوانسیونی جهت تامین حداکثر ایمنی در دریا و آگاهی به لزوم تجدید نظر و به روز آوری مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا می باشد.

2-    کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا :   SOLAS

به منظور ترویج ایمنی جان اشخاص در دریا بوسیله برقراری اصول و مقررات یکنواخت مورد توافق به نحوی که اطمینان حاصل نماید تا از نقطه نظر ایمنی جان اشخاص ، یک کشتی برای خدمات در نظر گرفته شده مناسب می باشد.

3-    کنوانسیون نجات دریایی :   SALVAGE   

باتوجه به اهمیت فراوانی که در بسیاری از کنوانسیونها نسبت به امر کمک رسانی به افراد مضطر در دریا و ایجاد امکانات کافی و موثر از طرف کشور ساحلی جهت نگهبانی در ساحل بمنظور خدمات جستجو و نجات قائل شده است و باتوجه به ضرورت تامین انگیزه های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها یا سایر اموال در خطر را به عهده می گیرند و همچنین علاقه روز افزون به حفظ محیط زیست و با توجه به نقش ارزنده ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد.

4-    کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا :    UNCLOS

این کنوانسیون رژیم جامعی از قوانین و مقررات در دریاها و اقیانوسهای جهان در خصوص تمامی کاربردهای ممکن از آبها و منابع آنها ارائه می کند. این کنوانسیون قوانین سنتی مرتبط با استفاده از دریاها را دربرگرفته و همچنین چارچوبی برای توسعه و تحول در حوزه هایی خاص از حقوق دریاها را در بردارد.

5-    کنوانسیون جستجو و نجات دریایی :   SAR

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی در سال 1979 در کنفرانس هامبورگ تصویب و در سال 1985 لازم الاجرا شد. هدف این کنوانسیون تدوین سیستمی جهانی برای جستجو و نجات بوده که هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد دچار اضطرار در دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. این کنوانسیون همچنین به اتخاذ تدابیر لازم به منظور آماده سازی متعاهدین برای جستجو و نجات دریایی از قبیل ایجاد مراکز اصلی و فرعی هماهنگی نجات ، چارچوبهای فرآیندهای عملیاتی برای شرایط اضطرار ارائه می کند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵

توافقنامه با وزارت ورزش و جوانان ، موافقتنامه همیاری دوجانبه بندر امیرآباد با اداره کل فرودگاههای استان مازندران ، تفاهمنامه همکاری با سازمان امداد و نجات ، توافقنامه همکاری با اورژانس کشور ، تفاهمنامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، توافقنامه با سازمان شیلات ایران ، تفاهمنامه بهره برداری از خدمات بالگرد با شرکت هلیکوپتری .

1-    تفاهم نامه بهره برداری از خدمات بالگرد :

با نگرش به اهمیت نجات جان افراد در معرض خطر در دریا و در راستای مفاد کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی و طرح ملی جستجو و نجات دریایی ایران و باتوجه به گستردگی سواحل در مناطق دریایی کشور ، بمنظور استفاده بهینه از امکانات ملی جهت ارتقاء سطح همکاری در خصوص ارائه خدمات جستجو و نجات و همچنین پایش و مقابله احتمالی با آلودگیهای محیط زیست دریایی ، از خدمات شرکت طرف قرارداد در زمینه استفاده از بالگردها استفاده می شود.

2-    موافقتنامه همیاری دوجانبه با اداره کل فرودگاههای استان :

این مـوافقتنامه به جـهت همـکاری و یاری رساندن به یکـدیگر در مواقـع اضطرار و وقـوع حوادث غیرمترقبه با رعایت اولویتهای کاری و کلیه طرحها و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه در امر جستجو ونجات دریایی ، اطفاء حریق و امداد و نجات از حداکثر توان ممکن خود بهر گیری می نمایند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶

رعایت موارد ایمنی در گشتهای دریایی 

 • جهت انجام گشت دریایی صرفا از قایقهای تفریحی مستقر در محدوده پلاژهای مجاز استفاده نمائید.
 • در طول گشت دریایی حتما تلفن همراه خود را روشن نگه دارید.
 • افراد بزرگسال سایر همراهان را در سوار /پیاده شدن از قایق همراهی نمایند.
 • از سوار نمودن کودکان زیر 5 سال به قایق جدا" خوداری نمائید.
 • از هرگونه تعجیل در سوار /پیاده شدن از قایق خوداری نمائید.
 • در صورت مشاهده مراتب را سریعا" به نیروی انتظامی مستقر در پلاژ گزارش دهید.از گردشگری دریایی در شرایط نامساعد جوی و دریایی خوداری نمائید.
 • پوشیدن جلیقه نجات نارنجی / زرد رنگ برای تمام سرنشینان الزامیست.از پوشیدن جلیقه های نجات به غیر از رنگهای یاد شده خودداری نمائید.
 • از پوشیدن جلیقه های نجات ناسالم(پاره گی- عدم وجود کمربند و...) خوداری نمائید.
 • پوشیدن جلیقه های نجات متناسب با سایز گردشگر و استقرار مناسب سرنشینان قبل از حرکت قابق الزامیست.
 • از قرار دادن سالمندان و کودکان در کنار قایق خوداری نمائید.
 • از نشستن در قسمت جلوئی قایق خوداری نمائید.
 • از هرگونه جابجائی در قایق در حال حرکت خوداری نمائید.
 • بمنظور حفظ تمرکز قایقران از صحبت با قایقران خوداری نمائید.
 • هرگونه تقاضا از قایقران جهت انجام حرکات نمایشی و حادثه ساز خوداری نمائید.
 • از فیلمبرداری و عکسبرداری در قایق در حال حرکت خوداری نمائید. این کار ضمن احتمال پرت شدن تجهیزات شما به داخل آب ٬موجب برهم خوردن ثبات و تعادل شما در قایق میگردد .
 • از انجام حرکات اضافی و شوخیهائی خطرناک در قایق خوداری نمائید.
 • قراردادن دست و پا در بیرون از قایق در حال حرکت حوادث خطرناکی را در بر خواهد داشت.
 • در صورت بروز هر گونه حریق یا حادثه دریایی از قبیل غرق شدن ٬تصادم در دریا، ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن 1550 مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر امیرآباد تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و محل دقیق اطلاع دهید.

رعایت نکات ایمنی جهت شنا در دریا

 • طرحهای سالمسازی دریا تنها محل های ایمن جهت شنا می باشند . شنا در مناطق خارج از طرحهای سالمسازی یعنی آگاهانه در معرض خطر قرار گرفتن.
 • شنا در دریا با شنا در استخر کاملا متفاوت است.
 • شنا در شرایط نامساعد جوی و دریایی نشانه مهارت شما نیست.جریانهای پس کشنده زیر آبی شما را به عمق دریا خواهد برد.
 • هرگز به تنهائی مبادرت به شنا نکنید.
 • از فرزندان و کودکان خود حتی برای لحظه ای غفلت نورزید.
 • هرگز تظاهر به غرق شدن نکنید.
 • هرگز تابلوهای مناطق ممنوع شنا را نادیده نگیرید .
 • از شنا در ساعات رو به تاریکی هوا خوداری نمائید.
 • استفاده از وسایل بادی غیر استاندارد موجب بروز سوانح شدید دریایی می گردد..
 • وزش باد شما را از مسیر اصلی منحرف و موجب خستگی شما می گردد.
 • شنا در محل تردد قایقها ممنوع می باشد.
 • از انجام بازیهای گروهی همانند پرت کردن توپ و یا وسایلی که بر اثر موج به سرعت جابجا می شوند و شما را بدنبال خود می کشند خود داری نمائید .
 • از فروبردن سر دوستان و همراهان خود در زیر آب خودداری نمائید.
 • از ماندن برای مدت زمان طولانی در زیر آب خوداری نمائید .
 • هرگز برای مدت زمان طولانی در آب شنا نکنید . گرفتگی عضلات ماهرترین شناگرها را با مشکل مواجه می سازد.
 • از شنا نمودن در رودخانه ها ٬ تالابها و آبندانها( بدلیل سنگلاخی و باتلاقی بودن بسترو ...) خوداری نمائید .
 • از پریدن و شیرجه رفتن در نقاطی که هیچگونه آشنائی با بستر آن ندارید خوداری نمائید .
 • در صورت مبتلا بودن به بیماریهای تنفسی- صرع و ... از شنا نمودن خوداری نمائید .

جت اسکی

 • جت اسکی وسیله ای ورزشی و موتوری است. بر طبق قانون رانندگان هر وسیله موتور برای راندن نیازمند به کسب گواهینامه از مراجع ذیربط می باشند.
 • جت اسکی وسیله ای تک سرنشین می باشد . از سوار شدن دو یا چند نفر بر روی جت اسکی خودداری نمائید.
 • توجه خاص به آموزش های مربی جت اسکی و انجام و رعایت کامل آموزش های داده شده.
 • جت اسکی را فقط در محدوده و سرعت های مشخص شده توسط کلوپ هدایت نمایید و از وارد شدن به محدوده دیگر کلوپ ها و شناورها جدا خودداری نمایید.
 • ازاجرا هرگونه مانور آکروباتیک و خطرناک از جمله دور درجا زدن خودداری نمائید.
 • رعایت فاصله 100 متری با هرگونه شناور ٬ اسکله و مانع بمنظور جلوگیری از بروز حادثه.
 • در هنگام دور و نزدیک شدن به ساحل و همچنین دور زدن از سرعت خود بکاهید.
 • در هنگام چپ و واژگون شدن جت اسکی دست خود را از دسته فرمان جدا کرده اجازه دهید تا جت اسکی به صورت خودکار به حالت اولیه بازگردد. سپس از قسمت پشت جت
 • اسکی سوار شوید، در صورت رها نکردن دسته فرمان جت اسکی باعث وارد شدن آب به داخل موتور جت اسکی میگردید.
 • در صورت مشاهده ناگهانی هرگونه شناور یا مانعی به منظور جلوگیری از تصادف کافیست ضمن برداشتن دست خود از روی گاز فرمان جت اسکی را کاملا به یک سمت بچرخانید. 

اسکی روی آب

 • اگرچه اسکی روی آب ورزشی مفرح است اما این ورزش هنوز در زمره ورزشهای پر ریسک آبی محسوب می شود و اسکی باز ملزم به رعایت فاکتورهای ایمنی می باشد.
 • به یاد داشته باشید اسکی روی آب یک فعالیت انفرادی نیست. این ورزش نیازمندهمکاری تیمی بین اسکی باز و قایقران می باشد.لذا به مهارتهای فردی خود اکتفا نکنید.
 • هرگز طناب را دورهیچ قسمتی از بدنتان نپیچید.
 • بسیاری از حوادث اسکی روی آب ناشی از ندانستن اصول برقراری ارتباط می باشد. مسیر عبور قایق باید از قبل مشخص و اسکی باز و قایقران روی آن توافق نظر داشته باشند.
 • در نظر گرفتن شرایط جوی ودریایی٬منطقه اسکی٬تجهیزات ٬آمادگی جسمی و روحی اسکی باز و ... جهت اسکی حائز اهمیت می باشد.
 • متناسب با اینکه شناگر ماهری هستید یا نه از جلیقه های مناسب با سایزتان استفاده کنید.
 • همواره در آبی اسکی کنید که به اندازه کافی عمیق باشد.
 • قبل از اسکی دقت کنید که آب عاری ازعناصر شناور و یا هرگونه مانع دیگری باشد.
 • مهمترین هدفمان اطلاع رسانی دقیق و مناسب به دارندگان این وسیله ورزشی است تا از بروز حوادث تلخ و مشکلات ناشی از آن پیشگیری کنیم. 

جریان شکافنده

جریان شکافنده
جریان شکافنده


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶