چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مراکز جستجو نجات دریایی

شماره تماس مراکز جستجو و نجات دریایی برای موارد اضطراری می باشند. لطفا در صورت بروز سانحه دریایی و یا ارائه خدمات جستجو و نجات اضطراری در دریا با شماره های زیر تماس برقرار نمائید.

در کلیه استانهای ساحلی شمالی و جنوبی کشور با شماره گیری تلفن ۱۵۵۰ مراکز جستجو و نجات دریایی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی اعلام اضطرار جهت نجات جان دریانوردان محترم می باشند.

مراکز جستجو نجات دریایی


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵