شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

بدنه بزرگ و عظیم سازمان بنادر به لحاظ جایگاه بسیار ویژه ای که در اقتصاد کشور و صنعت دریانوردی دارد (بیش از ۹۰ درصد حجم تبادلات کالا اعم از صادرات و واردات و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جمعیتهای عظیمی ازکشور) از لحاظ داخلی و بین المللی دارای نقش بسیار مهم و استراتژیکی است.

مجموعه سازمان با فعالیتهای داخلی و خارجی خود بیشتر بر وظایفی تکیه دارد که در حوزه بندری بطور عام و در حوزه دریایی بطور خاص تبلور می یابد. از بیش از ۲۰ کنوانسیون و تفاهم نامه بین المللی که جمهوری اسلامی ایران ضمن الحاق متعهد به انجام مفاد آن می باشد تقریباً ۹۰% آنها مربوط به مسائل دریایی می باشد و چه بسا کنوانسیونهایی مانند FAL و CSC نیز علیرغم اینکه به تسهیلات بندری اشاره دارد اما به­نوعی در حیطه خدمات حوزه دریایی قرار گرفته است.

در این راستا می توان به بزرگی تعریف پروژه سیستم جامع دریایی و دلیل اعلام آن بعنوان یک پروژه ملی بیشتر واقف شد. این پروژه دارای ابعاد و دستاوردهای متعددی در سطوح مختلف می­باشد که به طور اجمال معرفی می­گردد.

ابعاد پروژه :

الف) داخلی:

• مکانیزاسیون فرآیندها

• کاهش تردد ارباب رجوع

• حذف بسیاری از استعلامهای رایج و زمانبربین سازمان و ارگانهای دیگر

• بالا بردن سرعت و صحت گردش اطلاعات

• شناخت و تدوین نوع و نحوه فعالیتهای مجموعه های دریایی

• امکان اعمال مدیریت صحیح و به­موقع بر اساس شناختی که سیستم از ارتباطات بین مجموعه دریایی و سایرین در اختیار مدیران قرار خواهد داد.(ارباب رجوع، سازمان بنادر و سایر سازمانها)

• امکان ردیابی کلیه فعالیتها در مرکز و بنادر به تشخیص سازمان

• تهیه و تدوین گزارشات بنادر در مرکز

• بالا بردن تراز فعالیت IT سازمان در سطح جامعه، وزارتخانه و حتی هیات دولت

ب) بین المللی:

• امکان ایجاد و تدوین یک تفاهم نامه به­نام ایران مشابه تفاهم نامه هند برای تجمیع اطلاعات دریایی خاورمیانه

• ارتقاء جایگاه ایران درخصوص مکانیزاسیون قریب ۱۹ الی ۲۰ کنوانسیون که در جهان بی­ سابقه می­باشد.

• امکان ارتباط متقابل با بانکهای اطلاعاتی مرجع دنیا مانند IMO Vega ، Lloyd's و ...

• امکان وارد شدن به دنیای ردیابی لحظه ای کشتی ها در بنادر کشور با استفاده از تجهیزات VTS و انجام تمهیدات لازم

• امکان کسب مشارکت صاحب نظران و دریانوردان داخلی و خارجی در سیستم مدیریت دانش جمهوری اسلامی ایران

• فراهم نمودن ابزار تصمیم گیری سریع و صحیح در جهت اعمال حاکمیت دریایی

دستاوردهای پروژه :

۱- رضایت مندی اربابان رجوع با توجه به سرعت ؛ دقت و فراگیر شدن امکان ارائه خدمات (حذف محدودیت جغرافیایی در بسیاری از موارد)

۲- توزیع و مدیریت دانش و فرهنگ دریایی و متعاقب آن دریانوردی در سطح سازمان ؛ عوامل دریایی و نهایتا سطح جامعه

۳- توزیع و نشر گسترده مستندات مورد نیاز متخصصان ؛ دریانوردان و علاقه­مندان حوزه دریایی و سایر حوزهای سازمان

تمامی بخش ها را دانلود کرده و سپس Extract نمایید
تمامی بخش ها را دانلود کرده و سپس Extract نمایید
تمامی بخش ها را دانلود کرده و سپس Extract نمایید
تمامی بخش ها را دانلود کرده و سپس Extract نمایید
تمامی بخش ها را دانلود کرده و سپس Extract نمایید