پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

میز خدمت الکترونیکی

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت

13051426000

             13051426100

            13051426101

ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاههای ساحلی *

- صدورگواهینامه رادیوئی ایستگاههای ساحلی

- صدور مجوزهای بهره برداری از تجهیزات رادیویی شناور (SRL)

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
14061427000  پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
18051428000  صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی * آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
18081429000  صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی *
آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
              13051431000             

            13051431106

              13051431107

 ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها

- ورود شناور

- خروج شناور

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
13052073000  ارائه خدمات جانبی شناور آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
13052074000 ارایه خدمات ثبت شناور آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
13052075000 صدورگواهینامه های دریایی شناور * آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13012076000

                13012076100

                13012076101

                13052076102

 ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور

- صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

- صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شناور

- صدور مجوز ساخت شناور          

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13052077000

                  13052077100

                   13052077101

 تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها

- تخلیه کالا از شناور

 - بارگیری کالا به شناور

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی            

13052078000

             13052078100

              13052078101

              13052078102

             13052078103

            13052078104

           13052078105

           13052078106

           13052078107

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی

- نصب و استقرار علائم کمک ناوبری

- جستجو و نجات دریایی

- هیدروگرافی و لایروبی اسکله و آبراه ها

- ارائه گزارشات تحلیلی سوانح دریایی

- ارائه خدمات مخابرات دریایی (ناوتکس، پخش پیامهای ایمنی)

- انتشار اعلامیه های دریایی و هواشناسی

- ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها ( LRIT SAT,AIS )

- تعیین و ایجاد مسیرهای دریانوردی ( TSS )

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

16062079000

            16062079100

             16062079101

ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان *

- صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی

- صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13012080000

           13092080100

           13012080101

           13012080102

          13052080103

         13012080104

         13012080105

         13012080106

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری

- صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه  بندری

 - صدور مجوز ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

 - صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری

   - شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

 - صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری

  - صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

  - صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
 

13012081000

          19092081100

          19092081101

 ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری

  - تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

- رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناق ویژه بندری

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13052082000

          13052082100

          13052082101

          13052082102

          13052082103

         13052082104

         13052082105

  نظارت و پایش سواحل *

 - نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور (ICZM)

 - صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

- تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازه های ساحلی و دریایی

 - انتشار مستمر مشخصه های دریایی

- پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراه ها

- ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی  

13052083000 

رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13052084000

          13052084100

          13052084101

           13052084102

ارائه تسهیلات حمایتی سازمان بنادر *

- اعطاء تسهیلات بانکی به شناور

 - اعطاء تسهیلات بانکی به شرکت های دریایی و بندری

- اعطا تسهیلات حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر و دریانوردی 

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
13052085000 تعیین تعرفه های دریایی و بندری *
آیکن دانلود خدمات الکترونیکی

13052086000

           13052086100

           13052086101

ارائه خدمات اطلاع رسانی حوزه بنادر و دریانوردی

  - ارائه اطلاعات سفرهای دریایی

- ارائه اطلاعات دریایی و بندری

آیکن دانلود خدمات الکترونیکی
خدمات فوق از طریق سازمان انجام می شود.*