شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

1- مراجعه متقاضی به بندر و طرح تقاضا و مذاکره با مسئولین بندر یا دریافت فرم سرمایه گذاری از طریق سایت اینترنتی بندر

2- تکمیل فرم تقاضای سرمایه گذاری به همراه ارائه طرح سرمایه گذاری

3- طرح درخواست در کمیته سرمایه گذاری بندر و تکمیل فرم صورت جلسه در صورت تصویب

4- تعیین قیمت توسط کارشناس خبره و تعیین جانمائی توسط واحد مهندسی

5- ارسال فرم ها و اسناد مرتبط به سازمان مرکزی جهت اخذ مصوبه

6- تدوین قرارداد فی مابین و تحویل اسناد مرتبط با انعقاد قرارداد پس از ابلاغ تاییدیه سازمان

7- تحویل زمین به متقاضی سرمایه گذاری و تنظیم صورت جلسه مربوطه

 
سرمایه گذاری چارت 1

سرمایه گذاری چارت 2


 

 

 

 

فرم درخواست سرمایه گذاری

* هرگونه مسئولیت احتمالی ارائه اطلاعات نادرست بعهده متقاضی میباشد.
اطلاعات عمومی :
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات کلی طرح :
*
*
*
*
*
*
*
تسهیلات مورد نیاز :
انبار (M2)
زمین (M2)
آب (M3)
برق (kw)
فاضلاب (M3)
تلفن و دورنگار (خط)
اینترنت (کیلوبایت بر ثانیه)
سایر تسهیلات مورد نیاز :
مدارک : * فرمت تصاویر مدارک پیوستی میبایست JPEG و سایز آن حداکثر 100KB باشد.
*
*
*
*


* = ضروری

فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری

بسمه تعالی
فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری جهت ارائه به ستاد سرمایه گذاری استان مازندران , موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
مشخصات شاکی ( شخص حقیقی / شخص حقوقی )
مشخصات فرد حقیقی
مشخصات فرد حقوقی
*
*
شرح مختصری از اقدامات صورت پذیرفته توسط متقاضی برای اخذ مجوز :
*
مشکلات اخذ مجوز :
*
عنوان دستگاه / وزارتخانه هایی که متقاضی در فرآیند اخذ مجوز با مشکل مواجه گردیده :
*
*


* = ضروری