یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری

  • احداث صنایع تبدیلی مرتبط با چوب  و کاغذ
  • احداث مخازن و صنایع تبدیلی روغن خوراکی
  • احداث مخازن جهت ترانزیت فراورده های نفتی
  • سایر صنایع و خدمات ایجاد ارزش افزوده (تولیدی ، تبدیلی و مونتاژی ) وابسته به حمل و نقل دریایی