سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه زیر ساخت شبکه فیبر نوری مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

38/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه زیر ساخت شبکه فیبر نوری مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه زیر ساخت شبکه فیبر نوری مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

38/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان تلفن تماس :32122530- 32123157-076 فاکس: 32123221-076 و تهیه اسناد: 32123407-076

اطلاعات تکمیلی


۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

روزنامه جام جم

۲ اسفند ۱۳۹۶

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی و توسعه زیر ساخت شبکه فیبر نوری مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.