سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی بندر شهید رجایی

مناقصه

34/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی بندر شهید رجایی

مناقصه

34/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه ایران

۲ اسفند ۱۳۹۶

ریال

139,997,268,548 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

نوسازی خطوط ریلی 4 و 5 راه آهن داخلی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.