جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تغییر تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه تعمیرات اساسی شبکه روشنایی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ بازگشایی مناقصه تعمیرات اساسی شبکه روشنایی از 5/12/96 به تاریخ یکشنبه مورخه 6/12/96 تغییر یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تغییر تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه تعمیرات اساسی شبکه روشنایی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۴۳

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ بازگشایی مناقصه تعمیرات اساسی شبکه روشنایی از 5/12/96 به تاریخ یکشنبه مورخه 6/12/96 تغییر یافته است.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.