جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی ساختمان مرکزی ، امور دریایی و مخابرات مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

35/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی ساختمان مرکزی ، امور دریایی و مخابرات مجتمع بندری شهید رجایی

برای داریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی ساختمان مرکزی ، امور دریایی و مخابرات مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

35/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

دنیای جوان

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

ریال

64,049,370,739 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تعمیرات اساسی ساختمان مرکزی ، امور دریایی و مخابرات مجتمع بندری شهید رجایی

برای داریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.