جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

36/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه ازاینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

36/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

عصر ایرانیان

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

ریال

99,713,182,702 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه ازاینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.