سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM محور 5 و اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

فراخوان

2/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM محور 5 و اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد فراخوان  از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM محور 5 و اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

فراخوان

2/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس ، مجتمع بندری شهیدرجائی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، واحد مهندسی و عمران ، امور پیمان و رسیدگی و ارائه 1- معرفی نامه، 2- تصویر رتبه بندی 3- اصل فیش واریزی به حساب شماره 2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهیدرجائی کد بانک 4351 به مبلغ -/300000 ( سیصد هزار) ریال امکان پذیر است وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود ، ضمناً دریافت اسناد از طریق سایت های http: //iets.mporg.ir و pmo.ir.rajaee port www.shahid نیز امکان پذیر و رایگان می باشد

اطلاعات تکمیلی


۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

ریال

2,200,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM محور 5 و اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد فراخوان  از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.