سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

97/1

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه: 1/97

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: یک سال

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر لنگه و جزایر

برآورد ریالی پروژه: 3.500.000.000ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 15/2/97 لغایت 22/2/97

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-2243281-0762 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت تحویل  از تاریخ23/2/97 لغایت 30/2/97  و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-2243281-0762 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 400هزار ریال (چهارصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره بانک ملی 2176455411008

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 175.000.000 ریال (صد و هفتاد و پنج میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره  2196455424002 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه مورخه 31/2/97

7-شرایط خاص :

*ارائه تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی

*دارا بودن سوابق کاری مرتبط و مشابه در 3 سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی

*توانایی مالی و فنی

*ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده

*ارائه مدرک عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات نیز امکان پذیر می باشد.

http://iets.mporg.ir

 http://lengehport.pmo.ir

دریافت اسناد

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

97/1

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

400,000 ریال

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴

استان: هرمزگان, شهر: بندر لنگه
دبیرخانه و سایت اداره بنادر ودریانوردی بندر لنگه و سایت مناقصات کشور

اطلاعات تکمیلی


۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴

روزنامه رسالت

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ریال

3,500,000,000 ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


دبیرخانه بندر لنگه

07644242844

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه: 1/97

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: یک سال

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر لنگه و جزایر

برآورد ریالی پروژه: 3.500.000.000ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 15/2/97 لغایت 22/2/97

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-2243281-0762 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت تحویل  از تاریخ23/2/97 لغایت 30/2/97  و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-2243281-0762 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 400هزار ریال (چهارصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره بانک ملی 2176455411008

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 175.000.000 ریال (صد و هفتاد و پنج میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره  2196455424002 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه مورخه 31/2/97

7-شرایط خاص :

*ارائه تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی

*دارا بودن سوابق کاری مرتبط و مشابه در 3 سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی

*توانایی مالی و فنی

*ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده

*ارائه مدرک عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات نیز امکان پذیر می باشد.

http://iets.mporg.ir

 http://lengehport.pmo.ir

دریافت اسناد

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.