چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه تغییر زمان بازگشایی مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه بازگشایی پاکات مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به روز یکشنبه مورخه 97/03/06 ساعت 09:00تغییر یافته است.لذا حضور نماینده مناقصه گران محترم با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اطلاعیه تغییر زمان بازگشایی مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه بازگشایی پاکات مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به روز یکشنبه مورخه 97/03/06 ساعت 09:00تغییر یافته است.لذا حضور نماینده مناقصه گران محترم با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد.