دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری

فراخوان

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری در اراضی منتهی الیه شرق بندر واقع درزون گردشگری دریایی حدوداً به مساحت 25 هکتار با احداث اسکله شناورهای تفریحی ، مراکز اقامتی، فرهنگی ،تفریحی آبی و.... بارعایت جنبه های زیست محیطی بصورت B.O.T

«فراخوان شناسایی سرمایه گذاران»
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در نظر دارد با رعایت شرایط ذیل
نسبت به شناسایی سرمایه گذاران حقوقی واجد صلاحیت اقدام نماید.

1- کارفرما: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
2- موضوع پروژه: سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری در اراضی منتهی الیه شرق بندر واقع درزون گردشگری دریایی حدوداً به مساحت 25 هکتار با احداث اسکله شناورهای تفریحی ، مراکز اقامتی، فرهنگی ،تفریحی آبی و.... بارعایت جنبه های زیست محیطی بصورت B.O.T
3- شرایط اولیه متقاضیان جهت شرکت در شناسایی سرمایه گذاران:
- ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه و آخرین آگهی تغییرات،کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
- ارائه هر گونه مستندی که بیانگر توانایی فنی و مالی سرمایه گذار برای اجرای پروژه فوق الاشاره باشد.
4- شرکت هایی که تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مذکور را دارند می بایست تا راس ساعت 00/10 مورخ29/3/97 نسبت به اعلام کتبی و ارائه مستندات موصوف با مراجعه به دبیرخانه مرکزی کارفرما به آدرس: مازندران – بهشهر- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تلفن:(34512321-011) و ارائه معرفی نامه رسمی اقدام نمایند.
در صورت وجود ابهام در اطلاعات فوق علاوه بر مراجعه به سایت بندر (www.apsez.ir) می توانید با شماره های 2 – 01134512950 تماس حاصل نمایید.
لازم به ذکر است که ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری

فراخوان

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد

اطلاعات تکمیلی


ریال

بین المللی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری

01134512950

0 تومان

سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری در اراضی منتهی الیه شرق بندر واقع درزون گردشگری دریایی حدوداً به مساحت 25 هکتار با احداث اسکله شناورهای تفریحی ، مراکز اقامتی، فرهنگی ،تفریحی آبی و.... بارعایت جنبه های زیست محیطی بصورت B.O.T

«فراخوان شناسایی سرمایه گذاران»
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در نظر دارد با رعایت شرایط ذیل
نسبت به شناسایی سرمایه گذاران حقوقی واجد صلاحیت اقدام نماید.

1- کارفرما: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
2- موضوع پروژه: سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی،گردشگری در اراضی منتهی الیه شرق بندر واقع درزون گردشگری دریایی حدوداً به مساحت 25 هکتار با احداث اسکله شناورهای تفریحی ، مراکز اقامتی، فرهنگی ،تفریحی آبی و.... بارعایت جنبه های زیست محیطی بصورت B.O.T
3- شرایط اولیه متقاضیان جهت شرکت در شناسایی سرمایه گذاران:
- ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه و آخرین آگهی تغییرات،کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
- ارائه هر گونه مستندی که بیانگر توانایی فنی و مالی سرمایه گذار برای اجرای پروژه فوق الاشاره باشد.
4- شرکت هایی که تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مذکور را دارند می بایست تا راس ساعت 00/10 مورخ29/3/97 نسبت به اعلام کتبی و ارائه مستندات موصوف با مراجعه به دبیرخانه مرکزی کارفرما به آدرس: مازندران – بهشهر- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تلفن:(34512321-011) و ارائه معرفی نامه رسمی اقدام نمایند.
در صورت وجود ابهام در اطلاعات فوق علاوه بر مراجعه به سایت بندر (www.apsez.ir) می توانید با شماره های 2 – 01134512950 تماس حاصل نمایید.
لازم به ذکر است که ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

اطلاعات اسناد