سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مزایده بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات داک و سرسره در بندر امام خمینی (ره)

مزایده

5376/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

لطفا برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات داک و سرسره در بندر امام خمینی (ره)

مزایده

5376/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

200,000 ریال

۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
کلیه متقاضیان میبایست به منظور دریافت فایل اسناد مزایده به سایت (iets.mporg.ir ) بصورت غیر حضوری وبدون پرداخت وجه نقد مراجعه نمایند . ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه ی حضوری به دبیرخانـه امور قـراردادهـا اداره کـل بنـادر ودریانـوردی استـان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) واقع در طبقه ی دوم ساختمان مرکـزی و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریـز وجه به مبلــغ 200000 ریال به حسـاب شمـاره 2176452210007 نــزد بانک ملـی شعبه تاسیسات بندری کد بانک 6991 نسبت به دریافـت ( خرید) اسناد اقدام نمایند. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

اطلاعات تکمیلی


۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

لطفا برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.