سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری ازدرمانگاههای اداره کل

مناقصه

10/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری ازدرمانگاههای اداره کل

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت آگهی مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری ازدرمانگاههای اداره کل

مناقصه

10/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir تلفن تماس : 32123430- 32123157-076 فاکس: 32123221-076 و دریافت اسناد : 07632123407

اطلاعات تکمیلی


۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

تجارت - روزنامه ندای هرمزگان

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه راهبری ، تامین نیروی انسانی و بهره برداری ازدرمانگاههای اداره کل

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت آگهی مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.