سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزشهای آبی به روش طرح و ساخت

مناقصه

4

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی

مناقصه فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزشهای آبی به روش طرح و ساخت

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و احداث پروژه فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزش های آبی را از طریق مناقصه دو مرحله ای به روش طرح و ساخت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  لذا شرکت های پیمانکاری دارای حداقل پایه ۲ طرح و ساخت در رشته آب ( زیر رشته سازه های دریایی) و یا شرکتهای پیمانکاری دارای حداقل پایه ۳ رشته آب (زیر رشته سازه ها ی دریایی ) با مشارکت مشاور همکار دارای حداقل پایه ۲ تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند از تاریخ  97/5/27  لغایت 97/5/30  با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir " " نسبت به دریافت فایل استعلام ارزیابی کیفی اقدام و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 14/6/97 به دبیرخانه  مرکزی سازمان تحویل نمایند.

شرکت کنندگانی مجاز به تحویل اسناد ارزیابی کیفی می باشند که از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با شناسه کاربری همنام شرکت دریافت و اسامی آنان در فهرست دریافت کنندگان درج شده باشد در غیر اینصورت اسناد تحویلی مورد ارزیابی کیفی قرار نخواهد گرفت و عینا به آنان عودت خواهد گردید.

نشانی مناقصه گزار (محل تسلیم اسناد):

بدیهی است تمامی مناقصه گران محترم می بایست نسبت به پایش و رصد سامانه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت تحویل اسناد اهتمام نمایند.


میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی ، طبقه همکف ،دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی،  تلفن:    88206395

بدیهی است تمامی مناقصه گران محترم می بایست نسبت به پایش و رصد سامانه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت تحویل اسناد اهتمام نمایند.


معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی

    

 

 

 جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزشهای آبی به روش طرح و ساخت

مناقصه

4

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

منقضی شده

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

استان: گیلان, شهر:
میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی ، طبقه همکف ،دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی

اطلاعات تکمیلی


۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۵

۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۵

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


pmo

0 تومان

آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی

مناقصه فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزشهای آبی به روش طرح و ساخت

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و احداث پروژه فعال سازی بندر چمخاله با کاربری گردشگری، تفریحی و ورزش های آبی را از طریق مناقصه دو مرحله ای به روش طرح و ساخت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  لذا شرکت های پیمانکاری دارای حداقل پایه ۲ طرح و ساخت در رشته آب ( زیر رشته سازه های دریایی) و یا شرکتهای پیمانکاری دارای حداقل پایه ۳ رشته آب (زیر رشته سازه ها ی دریایی ) با مشارکت مشاور همکار دارای حداقل پایه ۲ تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند از تاریخ  97/5/27  لغایت 97/5/30  با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir " " نسبت به دریافت فایل استعلام ارزیابی کیفی اقدام و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 14/6/97 به دبیرخانه  مرکزی سازمان تحویل نمایند.

شرکت کنندگانی مجاز به تحویل اسناد ارزیابی کیفی می باشند که از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با شناسه کاربری همنام شرکت دریافت و اسامی آنان در فهرست دریافت کنندگان درج شده باشد در غیر اینصورت اسناد تحویلی مورد ارزیابی کیفی قرار نخواهد گرفت و عینا به آنان عودت خواهد گردید.

نشانی مناقصه گزار (محل تسلیم اسناد):

بدیهی است تمامی مناقصه گران محترم می بایست نسبت به پایش و رصد سامانه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت تحویل اسناد اهتمام نمایند.


میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی ، طبقه همکف ،دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی،  تلفن:    88206395

بدیهی است تمامی مناقصه گران محترم می بایست نسبت به پایش و رصد سامانه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت تحویل اسناد اهتمام نمایند.


معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی

    

 

 

 اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.