دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

نوسازی ، بازسازی و تعمیرات اساسی اماکن فرهنگی ، آموزشی و رفاهی

مناقصه

9/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نوسازی ، بازسازی و تعمیرات اساسی اماکن فرهنگی ، آموزشی و رفاهی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نوسازی ، بازسازی و تعمیرات اساسی اماکن فرهنگی ، آموزشی و رفاهی

مناقصه

9/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۳ شهریور ۱۳۹۷

ریال

29,713,857,541 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

نوسازی ، بازسازی و تعمیرات اساسی اماکن فرهنگی ، آموزشی و رفاهی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.