جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه خرید و تحویل قطعات و تجهیزات آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

12/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه عمومی خرید و تحویل قطعات و تجهیزات آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه خرید و تحویل قطعات و تجهیزات آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

12/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir تلفن تماس : 32123513- 32123225-076 فاکس: 32123221-076 و برای دریافت اسناد 32123407-076

اطلاعات تکمیلی


۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

دنیای جوان

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه عمومی خرید و تحویل قطعات و تجهیزات آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.