سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

14/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد آگهی فراخوان  از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

14/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس ، مجتمع بندری شهیدرجائی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، واحد مهندسی و عمران ، امور پیمان و رسیدگی و ارائه 1- معرفی نامه، 2- تصویر رتبه بندی 3- اصل فیش واریزی به حساب شماره 2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهیدرجائی کد بانک 4351 به مبلغ -/300000 ( سیصد هزار) ریال امکان پذیر است وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود ، ضمناً دریافت اسناد از طریق سایت های http: //iets.mporg.ir و pmo.ir.rajaee port www.shahid نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

انجام مطالعات درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد آگهی فراخوان  از سایت http://iets.mporg.ir  کلیک نمایید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.