چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

نگهداری، حفاظت و توسعه فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف، پاکسازی و ... به مدت دو سال

مناقصه

14/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه عمومی نگهداری ، حفاظت و توسعه فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف ، پاکسازی و حمل زباله های اماکن و تاسیسات و محوطه های بندر شهید رجایی و شهرکهای مسکونی شهید رجایی ، باهنر و کوی آزادگان به مدت دو سال

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نگهداری، حفاظت و توسعه فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف، پاکسازی و ... به مدت دو سال

مناقصه

14/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه عمومی نگهداری ، حفاظت و توسعه فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف ، پاکسازی و حمل زباله های اماکن و تاسیسات و محوطه های بندر شهید رجایی و شهرکهای مسکونی شهید رجایی ، باهنر و کوی آزادگان به مدت دو سال

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.