جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر شهید رجایی

مزایده

24/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 برای دریافت آگهی مزایدهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر شهید رجایی

مزایده

24/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر400 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان.

اطلاعات تکمیلی


۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه نسل فردا

۲۳ آبان ۱۳۹۷

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

 برای دریافت آگهی مزایدهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.