سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه نتایج ارزیابی فنی و مالی انتخاب مشاور مطالعات احداث نمازخانه و سرپناه ایمن کارگری

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله به اطلاع می رساند ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله  مطالعات مرحله اول و دوم احداث دو واحد نمازخانه و سرپناه ایمن کارگری در محوطه مجتمع بندری بندر لنگه ، توسط هیئت محترم انتخاب مشاور انجام گردیده که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرکت عمران ایران با امتیاز فنی 96 از مجموع 100 امتیاز و پیشنهاد قیمت 485.000.000 ریال 

2-شرکت نگار شهر کاسپین با امتیاز فنی 79.4 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 444.600.000 ریال

3-شرکت روند تدبیر جنوب با امتیاز فنی 90.6 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 436.240.000 ریال

4-شرکت فرایند بنا آپادانا با امتیاز فنی 82 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 617.174.676 ریال

بر این اساس ،شرکت روند تدبیر جنوب به عنوان مشاور منتخب معرفی می گردد.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اطلاعیه نتایج ارزیابی فنی و مالی انتخاب مشاور مطالعات احداث نمازخانه و سرپناه ایمن کارگری

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله  مطالعات مرحله اول و دوم احداث دو واحد نمازخانه و سرپناه ایمن کارگری در محوطه مجتمع بندری بندر لنگه ، توسط هیئت محترم انتخاب مشاور انجام گردیده که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرکت عمران ایران با امتیاز فنی 96 از مجموع 100 امتیاز و پیشنهاد قیمت 485.000.000 ریال 

2-شرکت نگار شهر کاسپین با امتیاز فنی 79.4 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 444.600.000 ریال

3-شرکت روند تدبیر جنوب با امتیاز فنی 90.6 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 436.240.000 ریال

4-شرکت فرایند بنا آپادانا با امتیاز فنی 82 از مجموع 100 امتیاز و قیمت پیشنهادی 617.174.676 ریال

بر این اساس ،شرکت روند تدبیر جنوب به عنوان مشاور منتخب معرفی می گردد.