سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی

مناقصه

39/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی

مناقصه

39/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه حمایت

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.