جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اصلاحیه انتخاب مشاور امکان سنجی احداث راه ساحلی

فراخوان

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله به اطلاع می رساند در اسناد ارزیابی کیفی انتخاب مشاور راه ساحلی RFQ حداقل رتبه مورد نیاز مشاور به شرح ذیل اصلاح می گردد.

حداقل پایه 3 تخصص راه سازی از گروه راه و باند

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اصلاحیه انتخاب مشاور امکان سنجی احداث راه ساحلی

فراخوان

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند در اسناد ارزیابی کیفی انتخاب مشاور راه ساحلی RFQ حداقل رتبه مورد نیاز مشاور به شرح ذیل اصلاح می گردد.

حداقل پایه 3 تخصص راه سازی از گروه راه و باند