سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

فروش یک دستگاه شناور(یدک کش)برنا

مزایده

42/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش یک دستگاه شناور(یدک کش)برنا

مزایده

42/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – ساختمان مرکزی – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های:www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مناقصهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.