سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی و اخذ گواهینامه ISO50001 مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

20/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی و اخذ گواهینامه ISO50001 مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی و اخذ گواهینامه ISO50001 مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

20/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۳:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس ، مجتمع بندری شهیدرجائی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، واحد مهندسی و عمران ، امور پیمان و رسیدگی و ارائه 1- معرفی نامه، 2- تصویر رتبه بندی 3- اصل فیش واریزی به حساب شماره 2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهیدرجائی کد بانک 4351 به مبلغ -/300000 ( سیصد هزار) ریال امکان پذیر است وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود ، ضمناً دریافت اسناد از طریق سایت های http: //iets.mporg.ir و pmo.ir.rajaee port www.shahid نیز امکان پذیر و رایگان می باشد

اطلاعات تکمیلی


۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰۳:۰۰

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه رسالت

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

ریال

2,500,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی و اخذ گواهینامه ISO50001 مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.