سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

21/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

21/عمران97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

1,000,000 ریال

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

4,629,948,114 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۲۱:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه آفرینش

۶ اسفند ۱۳۹۷

ریال

156,497,405,720 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.