سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی

مناقصه

10180/13/97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی

مناقصه

10180/13/97

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

منقضی شده

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳

14,000,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱

ریال

داخلی

عادی

بندر نوشهر

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.