سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

ارایه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت (نگهداری و تعمیر) تجهیزات مخابرات و الکترونیک

مناقصه

287/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل اگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ارایه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت (نگهداری و تعمیر) تجهیزات مخابرات و الکترونیک

مناقصه

287/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

200,000 ریال

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
( اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستـان ، مجتمـع بنـدری امـام خمینـی (ره) ، طبقـه دوم ، امور قراردادها ) و نیز فایل اسناد از سایت(iets.mporg.ir) بصورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل اگهی اینجا کلیک کنید

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.